ANKETE 2016


1. PZ2016 - Lobor 22.5.2016 - rezultati upitnika
PDF: rezultati u vizualno preglednijem obliku u formi grafičkog prikaza rezultata
Upitnik PZ2016 - Lobor, 22.5.2016 - rezultati.pdf

EXCEL: rezultati u tabličnom detaljnom obliku za one koji žele sami raditi razne statističke kombinacije
Upitnik PZ2016 - Lobor, 22.5.2016 - rezultati.xlsx2. PZ2016 - Bedenica 19.6.2016 - rezultati upitnika
PDF: rezultati u vizualno preglednijem obliku u formi grafičkog prikaza rezultata
2. Upitnik- PZ2016 - Bedenica 19.6.2016 - rezultati.pdf

EXCEL: rezultati u tabličnom detaljnom obliku za one koji žele sami raditi razne statističke kombinacije
2. Upitnik- PZ2016 - Bedenica 19.6.2016 - rezultati.xlsx3. PZ2016 - Marof 26.6.2016 - rezultati upitnika
PDF: rezultati u vizualno preglednijem obliku u formi grafičkog prikaza rezultata
3. Upitnik- PZ2016 - Marof 26.6.2016.pdf

EXCEL: rezultati u tabličnom detaljnom obliku za one koji žele sami raditi razne statističke kombinacije
3. Upitnik- PZ2016 - Marof 26.6.2016.xlsx4. PZ2016 - Kebel 3.7.2016 - rezultati upitnika
PDF: rezultati u vizualno preglednijem obliku u formi grafičkog prikaza rezultata
4. Upitnik- PZ2016 - Kebel 3.7.2016.pdf

EXCEL: rezultati u tabličnom detaljnom obliku za one koji žele sami raditi razne statističke kombinacije
4. Upitnik- PZ2016 - Kebel, 3.7.2016.xlsx


5. PZ2016 - Lobor 17.7.2016 - rezultati upitnika
PDF: rezultati u vizualno preglednijem obliku u formi grafičkog prikaza rezultata
5. Upitnik - PZ2016 - Lobor 17.7.2016.pdf

EXCEL: rezultati u tabličnom detaljnom obliku za one koji žele sami raditi razne statističke kombinacije
5. Upitnik- PZ2016 - Lobor 17.7.2016.xlsx6. PZ2016 - Kebel 28.8.2016 - rezultati upitnika
PDF: rezultati u vizualno preglednijem obliku u formi grafičkog prikaza rezultata
6. Upitnik - PZ2016 - Kebel 28.8.2016.pdf

EXCEL: rezultati u tabličnom detaljnom obliku za one koji žele sami raditi razne statističke kombinacije
6. Upitnik - PZ2016 - Kebel 28.8.2016.xlsx7. PZ2016 - Marof, 11.9.2016 - rezultati upitnika
PDF: rezultati u vizualno preglednijem obliku u formi grafičkog prikaza rezultata
7. Upitnik PZ2016 - Marof 11.9.2016.pdf

EXCEL: rezultati u tabličnom detaljnom obliku za one koji žele sami raditi razne statističke kombinacije
7. Upitnik- PZ2016 - Marof 11.9.2016.xlsx8. PZ2016 - Bedenica 9.10.2016 - rezultati upitnika
PDF: rezultati u vizualno preglednijem obliku u formi grafičkog prikaza rezultata
8. Upitnik - PZ2016 - Bedenica 9.10.2016.pdf

EXCEL: rezultati u tabličnom detaljnom obliku za one koji žele sami raditi razne statističke kombinacije
8. Upitnik - PZ2016 - Bedenica 9.10.2016.xlsx