utorak, 20. rujna 2016.

PZ2016 - Marof, 11.9.2016 - rezultati upitnika

Rezultati ankete o utrci na Marofu su na donjim linkovima. Reklo bi se, sve 5!REZULTATI ANKETE:
PDF: rezultati u vizualno preglednijem obliku u formi grafičkog prikaza rezultata
7. Upitnik PZ2016 - Marof 11.9.2016.pdf

EXCEL: rezultati u tabličnom detaljnom obliku za one koji žele sami raditi razne statističke kombinacije
7. Upitnik- PZ2016 - Marof 11.9.2016.xlsx